wktir-szkolenia-logo

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
w Lublinie

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie to organizacja naukowo-techniczna. Działamy na rzecz podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze kompetencji kadr przedsiębiorstw oraz wykorzystania dostępnych narzędzi postępu technicznego. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem – istniejemy od 1962 roku.

Co oferujemy?

– szeroką gamę szkoleń skierowanych do firm i osób indywidualnych;

– profesjonalne usługi z zakresu BHP;

– specjalistyczne ekspertyzy rzeczoznawców z różnych dziedzin;

– bezpłatne porady z zakresu informacji patentowej i prawa.

Podążając za dynamicznym rozwojem gospodarki, stale poszerzamy zakres działalności. Między innymi wprowadziliśmy szkolenia z zakresu: zarządzania oraz zdrowia i urody.

Od 1999 roku działa przy nas Komisja Kwalifikacyjna nr 472 nadająca uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnienia elektryczne, ciepłownicze, gazownicze). Powołał ją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

W grudniu 2004 r. uzyskaliśmy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.06/00005/2004 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

 5 listopada 2010 roku otrzymaliśmy akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty na część kształcenia realizowanego w formie kursów.

WKTiR wpisany jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych województwa lubelskiego oraz miasta Lublina.

Posiadamy także Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia kursu „Wózki jezdniowe z napędem silnikowym” pod nr 242/CERT-7/2001.

Współpracujemy z różnorodnymi podmiotami, w tym: Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Patentowym RP, Miejskim Urzędem Pracy, przedsiębiorcami wielu branż, a także około 200 specjalistami z różnych dziedzin.

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor – Sekretarz Zarządu
Stanisław Janowczyk

Zastępca Dyrektora
Krystyna Mionc

Zastępca Dyrektora ds. Promocji i Rozwoju
Beata Rymarczyk

Dział Szkoleń i Usług
Anna Naumczuk – kierownik

Wiesław Swatek

Dorota Florkowska-Koper

Paweł Bogacz

Księgowość
Hanna Groszek – główny księgowy

Ewa Zgardzińska

Dział Promocji i Rozwoju
Monika Wojtowska

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej
Adam Bogacz

Administracja
Agnieszka Młynarczyk
– pracownik administracyjno-gospodarczy

O NAS W PRASIE

W tym miejscu przedstawiamy artykuły prasowe na temat WKTiR.

CERTYFIKATY

W tym miejscu prezentujemy certyfikaty i świadectwa ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

REFERENCJE

W tym miejscu przedstawiamy referencje firm, z którymi współpracowaliśmy.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać