Emisja głosu

Ilość godzin: 12 godz. | Dni szkolenia: ustalane po zebraniu grupy

 

Opis

Szkolenie emisja głosu na charakter warsztatowy. Składa się z 6 spotkań po 2 godziny. Prowadzone jest w małych grupach.

Swoim zakresem obejmuje zagadnienia i umiejętności związane z higieną głosu, profilaktyką zdrowotną, prawidłowym oddechem, użyciem rezonatorów głosowych. Poruszane są zagadnienia w zakresie stresu i jego wpływu na głos, relaksacji, a także związane z usprawnieniem mięśni artykulacyjnych, prawidłowej pracy mięśni tłoczni brzusznej.

Cel szkolenia

Celem szkolenie Emisja głosu jest nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego posługiwania się głosem, zdobycie wiedzy w zakresie budowy narządów głosu, zdobycie wiedzy w zakresie higieny głosu, wyrobienie prawidłowych nawyków związanych z profilaktyką chorób narządów głosu.

Uczestnicy

Szkolenie w zakresie emisji głosu są skierowane do  osób pracujących głosem, nauczycieli, wykładowców, trenerów, do osób, które czują że ich głos się zbyt szybko męczy, jest zbyt cichy, które mają problemy z tempem mówienia, a także dla tych, które chcą rozwijać swoje umiejętności,  zadbać o zdrowie.

Program

Podczas warsztatu będą poruszane następujące zagadnienia:

– higiena głosu
– prawidłowy oddech, podparcie oddechowe
– znaczenie mięśni tłoczni brzusznej w emisji głosu
– prawidłowe użycie rezonatorów
– znaczenie relaksacji i prawidłowej postawy w emisji głosu
– dykcja, ćwiczenie mięśni artykulacyjnych
– rozgrzewka głosowa
– tempo i siła mówienia
– podstawy retoryki
– stres a głos

Wykładowcy

Katarzyna Kazańska – psycholog, coach, trener.
W 2005 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w tym samym roku uzyskała uprawnienia dydaktyczne w zakresie psychologii. Od ostatnich lat studiów prowadzi wsparcie psychologiczne dla różnych grup społecznych. W swojej karierze pracuje zarówno z młodzieżą szkolną, jak i osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi oraz z nauczycielami i trenerami. Ukończyła również studia w zakresie doradztwa zawodowego, psychologii transportu, life coachingu, liczne kursy trenerskie i rozwojowe.
Od ponad 20 lat pasją Katarzyny Kazańskiej jest śpiew chóralny, rozwój głosu, wykorzystanie umiejętności prawidłowej emisji we wsparciu psychologicznym. Techniki oddechowe wykorzystuje przy przygotowywaniu swoich klientów do wystąpień publicznych, rozmów kwalifikacyjnych, w relaksacji i budowaniu pewności siebie. swoje umiejętności w tym zakresie pogłębia na studiach podyplomowych „Kształcenie głosu i mowy” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

+48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Start typing and press Enter to search