Informacja patentowa

Zależy Państwu na wsparciu w zakresie ochrony własności przemysłowej? Przy WKTiR działa Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej powołany przez Urząd Patentowy RP.

W jakich obszarach Ośrodek udziela pomocy?

– udostępnianie literatury patentowej (Klasyfikacje Patentowe, Orzecznictwo UP RP i sądów powszechnych, broszury i wydawnictwa propagujące prawo własności przemysłowej, Mimoza – wydawnictwa na płytach CD);
– pomoc w poszukiwaniu informacji w literaturze patentowej;
– realizacja zapytań zleconych telefonicznie lub e-mailowo;
– udzielanie informacji na temat procedur przed Urzędem Patentowym RP;
– pomoc przy sporządzaniu dokumentacji zgłoszeniowej do UP RP;
– kwerendy informacyjne dotyczące wynalazków wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych;
– prowadzenie poszukiwań dokumentacji patentowej w dostępnych bazach internetowych;
– udzielanie porad i informacji z zakresu prawa własności przemysłowej;

Jak można się skontaktować z Regionalnym Ośrodkiem Informacji Patentowej?

Adam Bogacz

patenty@wktir.pl
tel. 81 532 13 39; 81 743 67 62

godziny przyjęć Rzecznika Patentowego: środa 8:00-15:00

Informacja Patentowa

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać