dsc_0236

Ilość godzin: 67 godz. | Pierwsze zajęcia: 12 marca 2018

 

Szkolenie dostępne w Bazie Usług Rozwojowych – więcej informacji 

 

Opis

Kurs organizowany jest zgodnie z programem nr 1694/IX/2008 opracowanym i zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum podstawowe
– zaświadczenie lekarskie.

Program szkolenia

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
– typy stosowanych wózków jezdniowych
– budowa wózka
– czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem i po zakończeniu pracy
– czynności operatora w czasie pracy wózkiem
– wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
– wiadomości z zakresu bhp
– praktyczna nauka jazdy (21h)
– bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach
– wiadomości o dozorze technicznym.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w szkoleniach z zakresu wózków.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym zdawanym przed Komisją kwalifikacyjną powołaną przez WKTiR.

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN)
– uprawnienia do obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej
– certyfikat w języku angielskim lub niemieckim ważny na terenie krajów UE (na życzenie klienta).

Istnieje możliwość zdawania dodatkowego egzaminu przed Komisją w Urzędzie Dozoru Technicznego.

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać