slider1b

Opis

Celem seminarium jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia adresowane są do:
– pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
– pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
– inne osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Program seminarium

Seminarium trwa 8 godzin, podczas których zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:
– psychologiczne podstawy procesu szkolenia
– przygotowanie programu instruktażu stanowiskowego
– metodyka instruktażu na stanowisku pracy – etapy instruktażu.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści posiadający bogatą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, odznaczający się znajomością przepisów prawnych z tego zakresu oraz posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań służby bhp.

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać