tutorial_home_access_2016

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi pakietu Office.
Umiejętności zdobywane podczas kursu:
a) Umiejętności obsługi programu Access z pakietu Microsoft Office
b) Tworzenie w Accessie prostej bazy danych – z formularzami do wprowadzania danych, kwerendami przetwarzającymi dane i raportami dane w różnych zestawieniach.

Ramowy program kursu

1. Wprowadzenie do programu Microsoft Access
a) zastosowanie i możliwości programu
b) budowa baz danych tworzonych w Accessie: formularze, tabele, kwerendy, raporty
c) korzystanie z baz danych tworzonych w Accessie.
2. Tworzenie tabel: typy kolumn, rodzaje typów liczbowych, format wyświetlania, maska wprowadzania. Warunki poprawności, wartości domyślne.
3. Połączenia między tabelami: klucze główne i obce.
4. Tworzenie raportów – ręczne i przy użyciu kreatora. Dostosowanie wyglądu raportu. Używanie w raporcie dokumentu Worda. Grupowanie, podsumowanie wyglądu raportu.
5. Tworzenie formularzy. Formularze zwykłe, ciągłe, dzielone. Podformularze.
6. Tworzenie kwerend
a) kolumny wyliczane
b) sortowanie
c) filtrowanie: tworzenie złożonych warunków filtrowania
d) operacje na typach innych niż liczbowe: napisach, datach, wartościach logicznych
e) łączenie danych z różnych źródeł
f) grupowanie.
7. Używanie parametrów w kwerendach i raportach.
8. Tworzenie własnych formatów wyświetlania danych. Tworzenie własnych masek wprowadzania.
9. Podstawy projektowania baz danych.
10. Wymiana danych z Excelem, pobieranie danych z plików tekstowych.

Czas trwania

16 godzin (2 dni)

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać