produkty_wciagniki_wyrozniennie

Opis

Kurs organizowany jest zgodnie z programem nr DD-09-18/01/03/P opracowanym i zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Czas trwania

I W – wciągniki i wciągarki – 24 godz.
II W – wciągniki i wciągarki – 24 godz.

Warunki uczestnictwa

– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum podstawowe
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na danym urządzeniu.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w szkoleniach z zakresu obsługi wciągarek i wciągników.

W celu uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu, słuchacze zdają egzamin wewnętrzny.
W celu zdobycia uprawnień, uczestnicy przystępują do egzaminu (teoretyczny i praktyczny) przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać