Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Ilość godzin: 35 godz. | Pierwsze zajęcia: 3 lutego 2020r.

 

Szkolenie dostępne w Bazie Usług Rozwojowych – więcej informacji 

 

Opis

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych wg. kat. II WJO z bezpieczną wymianą butli gazowych organizowany jest zgodnie z programem nr OT.13.4352/2965/KR/17 zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum podstawowe
– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych wg. kat II WJO.

Program szkolenia

Program kursu obejmuje 35 h  (25 h zajęć teoretycznych oraz 10 h zajęć praktycznych).

Wybrane zagadnienia z programu:
– Ogólne zagadnienia o Dozorze Technicznym
– Budowa i eksploatacja wózków jezdniowych
– Zagadnienia z zakresu BHP przy obsłudze wózków
– Zajęcia praktyczne

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w szkoleniach z zakresu wózków.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN)

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym zdawanym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Jeździj żaku na widlaku!!!

SEMINARIA DOSZKALAJĄCE

Zapraszamy na seminarium doszkalające dla osób posiadających uprawniania do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego.

Informujemy, że w dniu 9 stycznia 2018r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Weszło ono w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowe rozporządzenie reguluje kwestię uprawnień do obsługi tego typu wózków jezdniowych. W związku z tym według § 18. Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):

Według nowego rozporządzenia imienne zezwolenia na obsługę wózków jezdniowych:
1) wystawione do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r.;
2) wystawione do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.;
3) wystawione od dnia 01.01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.

Dnia 15 października 2019 r. weszły przepisy zmieniające rozporządzenie z 29 maja 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym dotyczące terminów ważności uprawnień m in. w § 18:

a) w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,
b) w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,
c) w pkt 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2027 r.”.

W związku z powyższym rozporządzeniem osoby, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z zezwoleniem imiennym są zobligowane do złożenia egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu przedłużenia ich ważności i otrzymania nowych  państwowych kwalifikacji.

Seminarium kończy się egzaminem wewnętrznym w formie testu oraz praktycznej obsługi wózka.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE
IMIĘ I NAZWISKO*
ADRES E-MAIL*
NR TELEFONU
NAZWA SZKOLENIA:
TERMIN SZKOLENIA:

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać