crane-888061_1920

Opis

Kurs skierowany jest do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi:
– przenośnych – HDS
– samojezdnych.

Czas trwania kursu: 59 h

Warunki uczestnictwa

– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum podstawowe
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na danym urządzeniu
– miesięczna praktyka pod kierunkiem doświadczonego pracownika przy eksploatacji żurawi.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne
i praktyczne w szkoleniach z zakresu obsługi żurawi.

W celu uzyskania zaświadczenia o ukończenia kursu, słuchacze zdają egzamin wewnętrzny (test). W celu zdobycia uprawnień, uczestnicy przystępują do egzaminu (teoretyczny i praktyczny) przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać