Olimpiady

Współpracując ze Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, organizujemy Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Regulamin  obejmuje dwa niezależne bloki:
– Blok A: Innowacje Techniczne;
– Blok B: Wynalazczość.

  • Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym jesteśmy organizatorem Olimpiady na szczeblu regionalnym w okręgach: bialskopodlaskim, lubelskim i podlaskim.

Z kim można się kontaktować w sprawie Olimpiady?

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy)
tel. 81 743 67 63
środa, godz. 7:30-15:00

Beata Rymarczyk (Dyrektor Biura Klastra)
tel. 81 532 13 39, kom. 517 837 089

 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI – edycja 2020/2021

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że bieżącą edycję eliminacji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w okręgu lubelskim honorowym patronatem objął Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk oraz Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, a w okręgu podlaskim Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Artur Kosicki.

                   

 Honorowym Patronem Branżowym w okręgu lubelskim i bialskopodlaskim został Wschodni Klaster Obróbki Metali.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

TERMINY ELIMINACJI SZKOLNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGÓW:

8 marca 2021 r.

– 10:00 – 11:00 – Okręg BIALSKOPODLASKI,
– 11:00 – 12:00 –
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
– 13:00 – 14:00 –
Okręg LUBELSKI (Pozostałe szkoły)

10 marca 2021 r.

– 10:00 – 11:00 – Okręg PODLASKI

Link do platformy e-learningowej TUTAJ

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy laureaci i finaliści olimpiad organizowanych przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu zawodowego (jeżeli w/w tytuł uzyskali nie późnej niż 2 lata przed terminem przeprowadzenia egzaminu).
ZOBACZ LISTĘ

Dokumenty do pobrania:
Regulamin OITiW 2020/2021
Ustawa z dnia 30 czerwca 2020 r.: Prawo własności przemysłowej-tekst jednolity
Publikacja „Najkrótsza historia wynalazków” B.Orłowski
www.uprp.pl – Strona Urzędu Patentowego RP

Archiwum: edycja-2019/2020

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać