Olimpiady

Współpracując ze Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, organizujemy Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Regulamin  obejmuje dwa niezależne bloki:
– Blok A: Innowacje Techniczne;
– Blok B: Wynalazczość.

  • Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym jesteśmy organizatorem Olimpiady na szczeblu regionalnym w okręgach: bialskopodlaskim, lubelskim i podlaskim.

Z kim można się kontaktować w sprawie Olimpiady?

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy)
tel. 81 743 67 63
środa, godz. 7:30-15:00

Beata Rymarczyk (Z-ca Dyrektora ds. promocji i rozwoju)
tel. 81 532 13 39, kom. 512 837 089

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 maja 2017 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) laureaci i finaliści olimpiad organizowanych przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

ZOBACZ LISTĘ 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
EDYCJA 2019/2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że bieżącą edycję eliminacji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w okręgu lubelskim swoim patronatem objął Lubelski Kurator Oświaty oraz Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, a w okręgu podlaskim Podlaski Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Artur Kosicki.

                                    

 

Link aktywacyjny do platformy e-learningowej na stronie http://www.pzswir.pl/olimpiada

Mając na względzie wyjątkową sytuację, której doświadczamy w chwili obecnej oraz rozporządzenie MEN z dnia 25.03.2020 poz. 530 informujemy, że Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie wraz z Komitetem Głównym Olimpiady podjął decyzje o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Dokumenty do pobrania

Regulamin OITiW 2019/2019-zmieniony
Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW – Blok A – załącznik nr 1 
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW – Blok B – załącznik nr 2 
Sprawozdanie autorów prac – załącznik nr 3 
Dokumentacja statystyczna dla Komitetu Szkolnego – załącznik nr 4
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r Prawo właśności przemysłowej – tekst jednolity – załącznik nr 7 
Publikacja „Najkrótsza historia wynalazków” B.Orłowski – załącznik nr 8
www.uprp.pl – Strona Urzędu Patentowego RP- załącznik nr 9

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać