Olimpiady

Współpracując ze Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, organizujemy Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Nowy regulamin  obejmuje dwa niezależne bloki:

– Blok A: Innowacje Techniczne;

– Blok B: Wynalazczość.

Z kim można się kontaktować w sprawie Olimpiady?

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy)

tel. 81 743 67 63

środa, godz. 7:30-15:00

Beata Rymarczyk (Z-ca Dyrektora ds. promocji i rozwoju)

Tel. 81 532 13 39, kom. 512 837 089

Przedstawiamy wyniki finału ogólnopolskiego:

BLOK A (INNOWACJE TECHNICZNE)

Finalistami zostali autorzy następujących prac:

Kategoria P – pomoc dydaktyczna: Ramię wielofunkcyjnego robota KOT&LIN (ZSE Lublin)

Kategoria U – usprawnienie softwarowo-techniczne: Urządzenie Monitorujące Pracę Ciągnika (ZSE Lublin)

BLOK B (WYNALAZCZOŚĆ)

II miejsce w klasyfikacji indywidualnej:
– Dawid Goliszek XXI LO – Lublin

III miejsce w klasyfikacji drużynowej:
– Dawid Goliszek XXI LO – Lublin
– Krzysztof Podstawka XXI LO – Lublin
– Kacper Bigos – Zespół Szkół – Poniatowa

Pozostałe wyniki znajdują się na stronie.

Na podstawie art. 112 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późń. zm.) laureaci i finaliści olimpiad organizowanych przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

ZOBACZ LISTĘ 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Olimpiady 2016/2017 
Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW – Blok A – załącznik nr 1 
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW – Blok B – załącznik nr 2 
Sprawozdanie autorów prac – załącznik nr 3 
Dokumentacja statystyczna dla Komitetu Szkolnego – załącznik nr 4
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo właśności przemysłowej – załącznik nr 7 
Publikacja „Najkrótsza historia wynalazków” B.Orłowski – załącznik nr 8
www.uprp.pl – Strona Urzędu Patentowego RP- załącznik nr 9

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać