Olimpiady

Współpracując ze Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, organizujemy Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Regulamin  obejmuje dwa niezależne bloki:
– Blok A: Innowacje Techniczne;
– Blok B: Wynalazczość.

  • Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym jesteśmy organizatorem Olimpiady na szczeblu regionalnym w okręgach: bialskopodlaskim, lubelskim, podlaskim oraz mazowieckim (Blok B).

Z kim można się kontaktować w sprawie Olimpiady?

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy)
tel. 81 743 67 63
środa, godz. 7:30-15:00

Beata Rymarczyk (Dyrektor Biura Klastra)
tel. 81 532 13 39, kom. 517 837 089

 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI – edycja 2021/2022

Zapraszamy do udziału w nowej edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

REGULAMIN OLIMPIADY 

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy laureaci i finaliści olimpiad organizowanych przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego (jeżeli w/w tytuł uzyskali nie późnej niż 2 lata przed terminem przeprowadzenia egzaminu).

ZOBACZ LISTĘ

Dokumenty do pobrania:
Regulamin OITiW 2020/2021

Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW – Blok A – załącznik nr 1
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW – Blok B – załącznik nr 2
Sprawozdanie autorów prac – załącznik nr 3
Dokumentacja statystyczna dla Komitetu Szkolnego – załącznik nr 4
Dokumentacja statystyczna Blok A – załącznik nr 5
Dokumentacja statystyczna Blok B – załącznik nr 6
Publikacja „Najkrótsza historia wynalazków” B.Orłowski
www.uprp.pl – Strona Urzędu Patentowego RP

ARCHIWUM 

Start typing and press Enter to search