Olimpiady

Współpracując ze Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, organizujemy Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Regulamin  obejmuje dwa niezależne bloki:
– Blok A: Innowacje Techniczne;
– Blok B: Wynalazczość.

Z kim można się kontaktować w sprawie Olimpiady?

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy)
tel. 81 743 67 63
środa, godz. 7:30-15:00

Beata Rymarczyk (Z-ca Dyrektora ds. promocji i rozwoju)
tel. 81 532 13 39, kom. 512 837 089

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 maja 2017 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) laureaci i finaliści olimpiad organizowanych przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

ZOBACZ LISTĘ 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
EDYCJA 2018/2019

Patronat Honorowy Olimpiady objął Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk

Miło na poinformować, że po raz kolejny Członkowie Wschodniego Klastra Obróbki Metali wspierają Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości fundując nagrody dla najlepszych uczestników.

Fundator Główny
– Wolco Sp. z o.o.
– Ruddler Ireneusz Russa

Fundator Wspierający
– Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A.

Partner:
– Zakład Narzędzi Diamentowych i Spiekanych Pyrzyna Czesław

 

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI OLIMPIADY

BLOK A – 06.06.2019 sala B, godz. 11:30 w WDT NOT w Warszawie

BLOK B – 31.05.19 – 2.06.19 r. w II Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie. – program

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Olimpiady 2018/2019
Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW – Blok A – załącznik nr 1 
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW – Blok B – załącznik nr 2 
Sprawozdanie autorów prac – załącznik nr 3 
Dokumentacja statystyczna dla Komitetu Szkolnego – załącznik nr 4
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo właśności przemysłowej – tekst jednolity- obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017– załącznik nr 7 
Publikacja „Najkrótsza historia wynalazków” B.Orłowski – załącznik nr 8
www.uprp.pl – Strona Urzędu Patentowego RP- załącznik nr 9

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać