SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU UDT DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Ilość godzin: 9 godz. | termin seminarium: 26 października 2019

 

Zmiana Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowym z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 47) nałożyła obowiązek zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego dla osób, które posiadają zezwolenia imienne do kierowania wózkami.

Według nowego rozporządzenia imienne zezwolenia na obsługę wózków jezdniowych:
1) wystawione do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r.;
2) wystawione do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.;
3) wystawione od dnia 01.01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.

Cel kursu

Celem seminarium jest przygotowanie uczestników do egzaminu przed komisją powołaną przez UDT poprzez aktualizację i przypomnienie niezbędnej wiedzy dotyczącej bezpiecznej pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych.

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do osób, które posiadają imienne zezwolenia do kierowania wózkiem jezdniowym

Program

Seminarium obejmuje m.in. następującą tematykę:

  • Ogólne zagadnienia o Dozorze Techniczny
  • Budowa i eksploatacja wózków jezdniowych
  • Zagadnienia z zakresu BHP przy obsłudze wózków
  • Diagramy udźwigu

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego, podlegających pod UDT.

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych jazd wózkiem jezdniowym podnośnikowym – zapytaj o szczegóły.

 

ORGANIZATOR

WKTiR

+48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

 

 

 

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać