entrepreneur-1340649_1920

Opis

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, czyli ciągłego i dynamicznego procesu monitorowania otoczenia oraz zasobów przedsiębiorstwa oraz budowy, implementacji skutecznej strategii, mający na celu rozwój i zwiększenie konkurencyjności firmy w długim okresie.

Adresaci szkolenia

– przedsiębiorcy i właściciele firm
– menedżerowie
– dyrektorzy zarządzający
– kierownicy jednostek strategicznych w przedsiębiorstwie
– dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego.

Program szkolenia

1. Analiza sytuacji
– SWOT
– Segmentacja rynku
– Benchmark
– PPP

2. Kierunek strategiczny
– Wizja
– Misja
– Obietnica

3. Plan strategiczny
– Cele SMART
– Kluczowe czynniki sukcesu
– KPI
– Action Plan

4. Planowanie zmian
– Uzasadnienie biznesowe
– Pokonywanie oporu
– Proces 8 kroków wg J.P.Kottera

Czas trwania

16 godz.

Prowadzący

trener i praktyk biznesu, BETTER PLACE http://betterplace.pl

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać