x-ray-666919_1920

Cel seminarium

Celem jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie przepisów prawa w zakresie ochrony radiologicznej dla użytkowników medycznych aparatów rentgenowskich.

Seminarium adresowane jest do:

inspektorów ochrony radiologicznej, kierowników i pracowników zakładów, poradni i pracowni radiologicznych, lekarzy radiologów, lekarzy stomatologów, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne, techników elektroradiologii i innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzi doświadczony specjalista posiadający bogatą wiedzę dotyczącą dziedziny ochrony radiologicznej, odznaczający się znajomością przepisów prawnych z tego zakresu oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną radiologiczną.

Program seminarium

W trakcie zajęć zostaną omówione zmiany nowelizacyjne w zakresie:
– Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmiany ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. 2014, poz. 1162).
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu tej działalności (Dz. U. 2015, poz. 1355).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015, poz. 2040)

Czas trwania

8 godzin

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać