Zmiany przepisów prawnych w zakresie ochrony radiologicznej dla użytkowników medycznych aparatów rentgenowskich

Ilość godzin: 8 godz. | Dni szkolenia: ustalane po zebraniu grupy

 

Opis

Seminarium adresowane jest do: inspektorów ochrony radiologicznej, kierowników i pracowników zakładów, poradni i pracowni radiologicznych, lekarzy radiologów, lekarzy stomatologów, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne, techników elektroradiologii i innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Cel szkolenia

Celem jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie przepisów prawa w zakresie ochrony radiologicznej dla użytkowników medycznych aparatów rentgenowskich.

Program szkolenia

W trakcie zajęć zostaną omówione zmiany nowelizacyjne w zakresie:
– Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmiany ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. 2014, poz. 1162).
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu tej działalności (Dz. U. 2015, poz. 1355).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015, poz. 2040)

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzi doświadczony specjalista posiadający bogatą wiedzę dotyczącą dziedziny ochrony radiologicznej, odznaczający się znajomością przepisów prawnych z tego zakresu oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną radiologiczną.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE
IMIĘ I NAZWISKO*
ADRES E-MAIL*
NR TELEFONU
NAZWA SZKOLENIA:
TERMIN SZKOLENIA:

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać