hammer-802301_1920

Opis

Celem szkolenia jest zobrazowanie wchodzących w życie zmian stanu prawnego w obrębie prawa pracy, sklasyfikowanie tych zmian wg kryterium doniosłości dla praktyki służb kadrowych oraz podjęcie próby rozstrzygnięcia wątpliwości pojawiających się na gruncie nowelizowanych przepisów.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej i kierowniczej wyższego i średniego szczebla, specjalistów działów personalnych oraz innych osób zainteresowanych niniejszą tematyką.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzi prawnik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, specjalista z zakresu prawa pracy.

Program

Zajęcia poprowadzi prawnik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, specjalista z zakresu prawa pracy.

W trakcie zajęć zostaną omówione zmiany nowelizacyjne Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym:
– rodzajów umów o pracę, zatrudniania na podstawie umów terminowych, umowy na okres próbny;
– treści umowy o pracę;
– dopuszczalności wypowiadania poszczególnych rodzajów umów o pracę;
– zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia;
– synchronizacji przepisów o uprawnieniach pracownika związanych z rodzicielstwem z przepisami o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
– urlopów i zwolnień od pracy związanych z rodzicielstwem.
– Panel dyskusyjny.

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać