OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

Osoba do kontaktu w sprawie Olimpiady:

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy), środa w godz. 7:30-15:00, tel. 81 743 67 63


BLOK A (INNOWACJE TECHNICZNE)

Uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A - odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego (d. "Kolejówka") przy ulicy Szczęśliwickiej 56 w Warszawie.


BLOK B (WYNALAZCZOŚĆ)

ELIMINACJE OKRĘGOWE 

16 marca 2017 roku w Poniatowej  - wyniki elimiacji 

23 marca 2017 roku w Białej Podlaskiej  wyniki eliminacji 


FINAŁ OGÓLNOPOLSKI

Finał Olimpiady - Blok B - odbędzie się w dniach 2 - 4 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Aktualne informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie PZSWiR - link 


Dokumenty do pobrania:


Więcej informacji o 
Olimpiadzie czytaj więcej


powrót do strony głównej