OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

Tegoroczną edycję Olimpiady Honorowym Patronatem objęła Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty. 
Osoba do kontaktu w sprawie Olimpiady:

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy), środa w godz. 7:30-15:00, tel. 81 743 67 63


BLOK A (INNOWACJE TECHNICZNE)

Uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A - odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego (d. "Kolejówka") przy ulicy Szczęśliwickiej 56 w Warszawie.


BLOK B (WYNALAZCZOŚĆ)

ETAP WSTĘPNY ORAZ FINAŁ SZKOLNY - odbywał się na platromie www.pzswir.pl/elearning_test 


Do 16 lutego 2017 roku prosimy o przesłanie protokołu z etapu szkolnego wraz z uzupełnionymi kartami uczestników drużyny, którzy będą brać udział w eliminacjach okręgowych. 

Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW - Blok B - załącznik nr 2 

 

ELIMINACJE OKRĘGOWE 

16 marca 2017 roku, godz. 8:30 - eliminacje w Zespole Szkół w Poniatowej, ul. Fabryczna 16c. Uroczyste podsumowanie odbędzie się w maju. 

23 marca 2017 roku, godz. 8:30 - eliminacje w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 36. Tego dnia odbędzie się także uroczyste podsumowanie. 


FINAŁ OGÓLNOPOLSKI

Finał Olimpiady - Blok B - odbędzie się w dniach 2 - 4 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Aktualne informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie PZSWiR - link 


Dokumenty do pobrania:


Więcej informacji o 
Olimpiadzie czytaj więcej


powrót do strony głównej