Excel dla średniozaawansowanych

Program szkolenia:

Podstawowe operacje na obiektach Ms Excel:
- zmiana szerokości kolumny i wysokości wiersza,
- wstawianie lub usuwanie wierszy i kolumn,
- ukrywanie i blokowanie wierszy oraz kolumn,
- operacje na arkuszach ( zmiana nazwy i koloru, dodawanie, ukrywanie, przenoszenie i kopiowanie).

Podstawowe informacje o formułach i funkcjach:
- wykorzystanie okna "Wstawianie funkcji",
- kopiowanie i edycja formuł,
- funkcja warunkowa JEŻELI,
- wykorzystanie funkcji LICZ.JEZELI, SUMA.JEŻELI,
- błędy funkcji i ich unikanie.

Formatowanie danych:
- formatowanie czcionki, obramowania i wypełnienia,
- scalanie komórek,
- dodawanie własnych formatów liczbowych,
- podstawowe formatowanie warunkowe,
- formatowanie za pomocą tabel danych.

Ochrona danych i udostępnianie plików:
- ochrona arkusza i skoroszytu,
- zasady udostępniania plików Excela w grupie roboczej,
- stosowanie komentarzy i śledzenie zmian.

Drukowanie w Ms Excel:
- widoki dokumentu,
- ustawienia wydruku ( ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, skalowanie ),
- podział na strony, numerowanie stron.

Graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów:
- zmiana własności wykresu,
- modyfikacja elementów wykresu,
- dodawanie ilustracji do wykresu.

Czas trwania: 16 godzin

Jest możliwość zorganizowania szkolenia w siedziebie Zleceniodawcy - dla grupy min. 10 osobowej. 

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy