Ochrona radiologiczna pacjenta
- Lekarze dentyści

Szkolenie adresowane jest do:

- LST - lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia ważne 5 lat, zawierające informację o liczbie naliczonych punktów edukacyjnych.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści posiadający bogatą wiedzę dotyczącą dziedziny ochrony radiologicznej, odznaczający się znajomością przepisów prawnych z tego zakresu oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną radiologiczną (pracownicy zakładów radiologii w szpitalach oraz pracownicy WSSE w Lublinie).

INFORMACJE DODATKOWE
Osoby zgłaszające się na szkolenie oraz egzamin prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu (druk dostępny w siedzibie WKTiR),
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk dostępny w siedzibie WKTiR),
- kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Lublin) - format Word

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

07.10.2017 
egz. 15.10.2017Powrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy