Ochrona Radiologiczna Pacjenta
- Radiolodzy, radiologia zabiegowa, technicy RTG i inne

LR, LRZ, LRT, FT, PMN

Szkolenie adresowane jest do:
- LR- lekarzy radiologów,
- LRZ - lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej,
- LRT - lekarzy wykonujących procedury z radioterapii,
- FT - fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne
PMN - pielęgniarka uczestnicząca w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia ważne 5 lat, zawierające informację o liczbie naliczonych punktów edukacyjnych.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści posiadający bogatą wiedzę dotyczącą dziedziny ochrony radiologicznej, odznaczający się znajomością przepisów prawnych z tego zakresu oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną radiologiczną (pracownicy zakładów radiologii w szpitalach oraz pracownicy WSSE w Lublinie).

INFORMACJE DODATKOWE
Osoby zgłaszające się na szkolenie oraz egzamin prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu (druk dostępny w siedzibie WKTiR),
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk dostępny w siedzibie WKTiR),
- kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - format Word

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

08 i 14.10.2017 egz. 15.10.2017Powrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy