Zarządzanie strategiczne, czyli jak udoskonalić funkcjonowanie firmy

Program szkolenia:

1. Analiza sytuacji
- SWOT
- Segmentacja rynku
- Benchmark
- PPP

2. Kierunek strategiczny
- Wizja
- Misja
- Obietnica

3. Plan strategiczny
- Cele SMART
- Kluczowe czynniki sukcesu
- KPI
- Action Plan

4. Planowanie zmian
- Uzasadnienie biznesowe
- Pokonywanie oporu
- Proces 8 kroków wg J.P.Kottera

Czas trwania: 16 godz. 

Prowadzący: trener i praktyk biznesu, BETTER PLACE http://betterplace.pl 


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupy 
Powrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy