Co daje posiadanie uprawnień energetycznych?

Art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 755)  stanowi, że osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji są obowiązane posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Świadectwo wspomniane przez ustawodawcę jest potocznie nazywane uprawnieniami energetycznymi. Dlaczego posiadanie tego dokumentu jest ważne i co warto wiedzieć na jego temat? O tym piszemy poniżej.


Czym tak naprawdę są uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia energetyczne to popularna nazwa świadectwa potwierdzającego kwalifikację do prac związanych z eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji i sieci w trzech grupach:

– Grupa 1 – obejmuje urządzenia, instalacje i sieci wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

–  Grupa 2 – obejmuje urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

– Grupa 3 – obejmuje urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Posiadanie dokumentu zaświadczającego o posiadanych kwalifikacjach jest niezbędnym warunkiem do podjęcia pracy związanej z w/w urządzeniami.

Zgodnie z przepisami eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

  1. Eksploatacji („E”) – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno – pomiarowych;
  2. Dozoru („D”) – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.

Co trzeba wiedzieć o egzaminie?

Osoby ubiegające się o świadectwa kwalifikacyjne muszą zdać egzamin ustny przed Komisją Kwalifikacyjną. Istotne kwestie związane z realizacją opisanych czynności są omawiane i przypominane podczas specjalnego seminarium. Spotkanie szkoleniowe zwane potocznie kursem energetycznym trwa najczęściej kilka godzin i kończy się egzaminem. Uprawnienia energetyczne są nadawane przez Komisje Kwalifikacyjne na okres 5 lat.

Start typing and press Enter to search

wykształcony pracownik to korzyść dla firmy