Kawa i Paragraf – umowy w obrocie gospodarczym

Serdecznie zapraszamy na kolejne bezpłatne spotkanie cyklu „Kawa i Paragraf” już 20 listopada 2019 r. o godz. 10.00

Temat wykładu:

Umowy w działalności gospodarczej – jak skutecznie zawierać kontrakty działalności przedsiębiorców.

Wśród poruszonych zagadnień pojawią się:

1.Ogólne zasady dotyczące zawierania umów:

 • moment złożenia oświadczenia woli i wykładnia treści umowy,
 • forma umowy,
 • oświadczenia woli – wady i ich konsekwencje.

2.Część wstępna umowy- prawidłowe oznaczenie stron umowy.

3. Treść umowy- ogólne zasady konstrukcji umów:

 • preambuła,
 • słownik umowy,
 • przedmiot umowy,
 • oświadczenia stron,
 • wykonanie umowy,
 • terminy,
 • sposoby płatności,
 • zabezpieczenie roszczeń,
 • postanowienia końcowe.

4. Podstawowe zapisy umowne:

 • warunek i termin,
 • zadatek i zaliczka,
 • zastrzeżenie poufności,
 • zakaz konkurencji,
 • kara umowna,
 • umowne prawo odstąpienia,
 • zapis na sąd polubowny i jurysdykcja,

Wykład poprowadzi Anna Mionc – radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze obsługi przedsiębiorców, w szczególności w obszarze zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego i prawa umów.

Start typing and press Enter to search

operatorów wózków jezdniowychWstępne szkolenie BHP