Kursy w Lublinie_www.wktir.pl

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
w Lublinie

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie to organizacja naukowo-techniczna. Działamy na rzecz podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze kompetencji kadr przedsiębiorstw oraz wykorzystania dostępnych narzędzi postępu technicznego. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem – istniejemy od 1962 roku.

Co oferujemy?

– szeroką gamę szkoleń skierowanych do firm i osób indywidualnych;
– profesjonalne usługi z zakresu BHP;
– specjalistyczne ekspertyzy rzeczoznawców z różnych dziedzin;
– bezpłatne porady z zakresu informacji patentowej i prawa.

Podążając za dynamicznym rozwojem gospodarki, stale poszerzamy zakres działalności. Między innymi wprowadziliśmy szkolenia z zakresu: zarządzania oraz zdrowia i urody.

Od 1999 roku działa przy nas Komisja Kwalifikacyjna nr 472 nadająca uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnienia elektryczne, ciepłownicze, gazownicze). Powołał ją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

W grudniu 2004 r. uzyskaliśmy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.06/00005/2004 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

5 listopada 2010 roku otrzymaliśmy akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty na część kształcenia realizowanego w formie kursów.

WKTiR wpisany jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych województwa lubelskiego oraz miasta Lublina.

Współpracujemy z różnorodnymi podmiotami, w tym: Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Patentowym RP, Miejskim Urzędem Pracy, przedsiębiorcami wielu branż, a także około 200 specjalistami z różnych dziedzin.

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor – Sekretarz Zarządu
Stanisław Janowczyk

Zastępca Dyrektora
Krystyna Mionc

Dyrektor Biura Klastra
Beata Rymarczyk

Wschodni Klaster Obróbki Metali
Monika Wielgus

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej
Adam Bogacz

Administracja
Ewa Dobrowolska
– pracownik administracyjno-gospodarczy

Dział Szkoleń i Usług
Anna Naumczuk – kierownik

+48 505 496 603 
 szkolenia@wktir.pl

Dorota Florkowska-Koper

+48 81 532 13 39
 info@wktir.pl

Katarzyna Kamińska

+48 81 532 13 39
 k.kaminska@wktir.pl

Wiesław Swatek

+48 607 342 891
 w.swatek@wktir.pl

Paweł Bogacz

+48 572 347 841
p.bogacz@wktir.pl

Księgowość
Hanna Groszek

+48 81 532 13 39
 h.groszek@wktir.pl

Dział Promocji i Rozwoju
Monika Wojtowska

+48 512 477 236
 m.wojtowska@wktir.pl

Ewa Zgardzińska

+48 81 532 13 39
e.zgardzinska@wktir.pl

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej
Adam Bogacz

+48 81 532 13 39
 patenty@wktir.pl

Administracja
Agnieszka Młynarczyk
– pracownik administracyjno-gospodarczy

O NAS W PRASIE

W tym miejscu przedstawiamy artykuły prasowe na temat WKTiR.

CERTYFIKATY

W tym miejscu prezentujemy certyfikaty i świadectwa ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

REFERENCJE

W tym miejscu przedstawiamy referencje firm, z którymi współpracowaliśmy.

Start typing and press Enter to search