Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

OLIMPIADA WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ   Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze [...]

Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W MECHANICE dla uczniów szkół ponadpostawowych o tytuł: MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2023/2024 HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ Naturalna potrzeba [...]

Kawa i paragraf

Ilość godzin: 2 godz. | Dni spotkania: 11 grudzień 2019, godz. 10:00-13:00 Serdecznie zapraszamy na kolejne bezpłatne spotkanie cyklu „Kawa i Paragraf”. Temat wykładu: Małżonek a firma – [...]

KAWA I PARAGRAF

Ilość godzin: 2 godz. | Dni szkolenia: 16 października 2019 r. Zapraszamy na najbliższe spotkanie z cyklu „Kawa i Paragraf”  Jak konkurować uczciwie – przepisy o zwalczaniu nieuczciwej [...]