Czas pracy kierowców oraz naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń

Ilość godzin: 8 godz. | Dni szkolenia: trwa nabór

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia Czas pracy kierowców oraz naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami wynikającymi ze stosowania przepisów prawnych dotyczących ruchu drogowego, transportu oraz warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdów oraz z zasadami rozliczenia czasu pracy kierowców.

Program szkolenia

Szkolenie swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia:
– regulacje prawne dotyczące czasu pracy, obowiązujących przerw i odpoczynków
– wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców; systemy zatrudniania
– naliczanie wynagrodzeń i innych należności osobom wykonującym transport drogowy
– zagrożenia i wypadki drogowe oraz ich profilaktyka.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE
IMIĘ I NAZWISKO*
ADRES E-MAIL*
NR TELEFONU
NAZWA SZKOLENIA:
TERMIN SZKOLENIA:

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać