Informacja patentowa

Zależy Państwu na wsparciu w zakresie ochrony własności przemysłowej? Przy WKTiR działa Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej powołany przez Urząd Patentowy RP.

W jakich obszarach Ośrodek udziela pomocy?

  • udzielanie informacji o procedurze dokonywania zgłoszeń patentowych na terenie RP
  • udzielanie informacji o procedurze udzielania patentów i poszukiwaniach patentowych
  • dostarczanie informacji o znakach towarowych, wzorach lub oznaczeniach geograficznych
  • udzielanie informacji o porozumieniach o poufności i nieujawnianiu informacji
  • dostarczanie informacji o tym, co należy zrobić w przypadku potencjalnego naruszenia praw
  • dostarczanie informacji o prawach autorskich
  • informowanie o finasowaniu innowacji/ochrony patentowej
  • dostarczanie informacji dotyczących strategii dokonywania zgłoszeń patentowych w EPO i w trybie PCT
  • bezpłatne indywidualne konsultacje z rzecznikiem

 

OSTRZEŻENIE OD URZĘDU PATENTOWEGO – komunikat do przeczytania

 

Jak można się skontaktować z Regionalnym Ośrodkiem Informacji Patentowej?

Adam Bogacz

patenty@wktir.pl
tel. 81 532 13 39; 81 743 67 62

godziny przyjęć Rzecznika Patentowego: 1 i 3 środa w miesiącu 10:00-14:00

Informacja Patentowa

Start typing and press Enter to search