Ilość godzin: 2 godz. | Dni szkolenia: 16 października 2019 r.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie z cyklu „Kawa i Paragraf”

 Jak konkurować uczciwie – przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w działalności przedsiębiorców

Na spotkaniu zostaną przedstawione zagadnienia związanie ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczące:

  • Oznaczeń przedsiębiorstwa, w tym oznaczeń wprowadzających w błąd,
  • Oszukańczych oznaczeń towarów i usług,
  • Korzystania z cudzej renomy,
  • Tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • Nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy,
  • Nieuczciwej reklamy,
  • Konsekwencji finansowych i karnych niedozwolonych zachowań rynkowych.

Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu „Kawa i Paragraf”:

20 listopada 2019 r.  – Umowy w obrocie gospodarczym – czyli jak skutecznie zawierać kontrakty w działalności przedsiębiorców

11 grudnia 2019 r. – Małżonek a firma – odpowiedzialność i konsekwencje

 

Start typing and press Enter to search