autoklaw

Ilość godzin: 4 godz. / Termin szkolenia i egzaminu: 22 październik 2021 r

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w podanym terminie, w przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w związku z COVID19

Opis

Autoklaw jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do sterylizacji instrumentów medycznych. Jest to również niezbędne wyposażenie profesjonalnych salonów kosmetycznych, studiów tatuażu itp., gwarantujące zachowanie sterylności użytkowanych narzędzi i instrumentów.

Sterylizacji powinny być poddawane wszystkie narzędzia, których używanie wiąże się z niebezpieczeństwem naruszenia ciągłości tkanek bądź kontaktu z krwią i innymi wydzielinami czy wydalinami.

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu do uzyskania uprawnień energetycznych (grupa II  ciepłownicza) – pkt. 4 – przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW.

Formularze wniosków do pobrania: eksploatacjadozór.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników m.in.:
– służby zdrowia
– laboratoriów
– salonów kosmetycznych
– salonów tatuażu
– gabinetów stomatologicznych
– gabinetów weterynaryjnych

Przy WKTiR działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 472 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Świadectwa Kwalifikacyjne nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828), wydane na okres bezterminowy, od dnia 1 maja 2005r. ważne są przez okres 5 lat. Powyższą zmianę wprowadził art. 16 ustawy z dnia 4 marca 2005r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.552).

 

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE

  IMIĘ I NAZWISKO*
  ADRES E-MAIL*
  NR TELEFONU
  NAZWA SZKOLENIA:
  TERMIN SZKOLENIA:

  LOKALIZACJA

  Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

  ul. Szewska 4
  20-086 Lublin

  Start typing and press Enter to search