Obsługa i doradztwo w zakresie BHP

Jeśli szukacie Państwo kompleksowej obsługi BHP, proponujemy nasze usługi.

Dlaczego nasza pomoc jest potrzebna?

Zgodnie z prawem pracodawca ma następujące obowiązki:

– organizacja pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki;

– zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywania poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie, a także kontroli ich wykonania;

– zapewnienie wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

– prowadzenie szkoleń w zakresie BHP;

– tworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (przy zatrudnieniu powyżej 100 pracowników);

– powierzenie zadań służby BHP kompetentnym pracownikom lub specjalistom z firmy zewnętrznej (przy zatrudnieniu do 100 pracowników).

 Obowiązki te wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. (Dz.U. Nr. 109 poz. 704) w sprawie służb BHP oraz z art. 23711 Kodeksu Pracy.

Co oferujemy?

– prowadzenie szkoleń;

– opracowanie ryzyka zawodowego;

– opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy;

– opracowanie analiz stanu BHP;

– przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników;

– doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP;

– pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy (realizacja zaleceń pokontrolnych).

 W przypadku stałej współpracy dostosowujemy pakiet usług do indywidualnych potrzeb Państwa firmy, dzięki czemu gwarantujemy optymalizację kosztów. Wszystkie usługi BHP realizujemy także w formie jednorazowych zleceń.

Start typing and press Enter to search