Obsługa suwnic typu S-I, S-II

Ilość godzin: 50 godz. oraz 60 godz. | Pierwsze zajęcia: ustalane po zebraniu grupy

 

Opis

Kurs obsługa suwnic S-I, S-II organizowany jest zgodnie z programem nr DD-09-18/01/03/P opracowanym i zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Czas trwania:
S-I – suwnice sterowane z kabiny – 60 godz.
S-II – suwnice sterowane z poziomu roboczego – 50 godz.

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum podstawowe
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na danym urządzeniu
Ponadto dla uczestników szkolenia S-I:
– szkoła zawodowa lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w szkoleniach z zakresu obsługi suwnic.

W celu uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu, słuchacze zdają egzamin wewnętrzny. W celu zdobycia uprawnień, uczestnicy przystępują do egzaminu (teoretyczny i praktyczny) przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE

  IMIĘ I NAZWISKO*
  ADRES E-MAIL*
  NR TELEFONU
  NAZWA SZKOLENIA:
  TERMIN SZKOLENIA:

  LOKALIZACJA

  Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

  ul. Szewska 4
  20-086 Lublin

  Start typing and press Enter to search