Obsługa wciągarek i wciągników typu W-I i W-II

Ilość godzin: 24 godz. | Dni szkolenia: ustalane po zebraniu grupy

 

Opis

Kurs organizowany jest zgodnie z programem nr DD-09-18/01/03/P opracowanym i zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Czas trwania:
– wciągniki i wciągarki – 24 godz.
– wciągniki i wciągarki – 24 godz.

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum podstawowe
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na danym urządzeniu.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w szkoleniach z zakresu obsługi wciągarek i wciągników.

W celu uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu, słuchacze zdają egzamin wewnętrzny.
W celu zdobycia uprawnień, uczestnicy przystępują do egzaminu  (teoretyczny i praktyczny) przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE
IMIĘ I NAZWISKO*
ADRES E-MAIL*
NR TELEFONU
NAZWA SZKOLENIA:
TERMIN SZKOLENIA:

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać