Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Ilość godzin: 35 godz. | Dni szkolenia: 12, 13, 14 i 17 czerwca 2024 r.

*termin rozpoczęcia uzależniony od ilości uczestników (min. 8 osób)

Opis

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych(wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem) z bezpieczną wymianą butli gazowych organizowany jest zgodnie z programem nr OT.13.4352/2965/KR/17 zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum podstawowe
– stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych

Program szkolenia

Program kursu obejmuje 35 h  (25 h zajęć teoretycznych oraz 10 h zajęć praktycznych).

Wybrane zagadnienia z programu:
– Ogólne zagadnienia o Dozorze Technicznym
– Budowa i eksploatacja wózków jezdniowych
– Zagadnienia z zakresu BHP przy obsłudze wózków
– Zajęcia praktyczne

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w szkoleniach z zakresu wózków.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN)

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym zdawanym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Jeździj żaku na widlaku!!!

SEMINARIA DOSZKALAJĄCE

Zapraszamy na seminarium doszkalające dla osób posiadających uprawniania do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego.

Informujemy, że w dniu 9 stycznia 2018r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 47 ze zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Nowe rozporządzenie reguluje kwestię uprawnień do obsługi tego typu wózków jezdniowych.

Według nowego rozporządzenia imienne zezwolenia na obsługę wózków jezdniowych:
1) wystawione do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.;
2) wystawione do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2026 r.;
3) wystawione od dnia 01.01.2015 r. do 10.08.2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2027 r.

 

W związku z powyższym rozporządzeniem osoby, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z zezwoleniem imiennym są zobligowane do złożenia egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu przedłużenia ich ważności i otrzymania nowych  państwowych kwalifikacji.

Seminarium kończy się egzaminem wewnętrznym w formie testu oraz praktycznej obsługi wózka.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE

  IMIĘ I NAZWISKO*
  ADRES E-MAIL*
  NR TELEFONU
  NAZWA SZKOLENIA:
  TERMIN SZKOLENIA:

  LOKALIZACJA

  Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

  ul. Szewska 4
  20-086 Lublin

  Start typing and press Enter to search