Obsługa żurawi przenośnych – HDS

Ilość godzin: 59 godz. | Pierwsze zajęcia: ustalane po zebraniu grupy

 

Szkolenie dostępne w Bazie Usług Rozwojowych – więcej informacji 

 

Opis

Kurs skierowany jest do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi:
– przenośnych – HDS
– samojezdnych.

Warunki uczestnictwa:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum podstawowe
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na danym urządzeniu
– miesięczna praktyka pod kierunkiem doświadczonego pracownika przy eksploatacji żurawi.

Program

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
– budowa części mechanicznej żurawia przenośnego;
– budowa części elektrycznej;
– zasilanie, napęd i sterowanie;
– budowa części pneumatycznej i hydraulicznej;
– aparaty i urządzenia bezpieczeństwa;
– czynności operatora przy obsłudze przed podjęciem pracy, w czasie i po zakończeniu pracy oraz konserwacja;
– wiadomości o dozorze technicznym;
– wiadomości z zakresu bhp przy obsłudze żurawi przenośnych;
– zajęcia praktyczne

Wykładowcy

Zajęcia prowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w szkoleniach z zakresu obsługi żurawi.

W celu uzyskania zaświadczenia o ukończenia kursu, słuchacze zdają egzamin wewnętrzny (test). W celu zdobycia uprawnień, uczestnicy przystępują do egzaminu (teoretyczny i praktyczny) przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE
IMIĘ I NAZWISKO*
ADRES E-MAIL*
NR TELEFONU
NAZWA SZKOLENIA:
TERMIN SZKOLENIA:

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać