Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

„Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – Konfucjusz
DOKUMENTY DO POBRANIA

 

WYNIKI ELIMINACJI OKRĘGOWYCH OITwEiM

OKRĘG LUBELSKI

 1. „Samoczynny przejazd kolejowy”, autorzy: Jakub Janeczko, Konrad Skrzypiec, Wiktor Poznański z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie
 2. „Urządzenie do pozyskiwania wody”, autorzy: Miłosz Zawadzki, Bartłomiej Świca z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie

OKRĘG PODLASKI

 1. „PillNotifier”, autorzy: Jakub Gryko, Gabriela Olizarowicz, Kamil Ryś z Technikum Programistycznego INFOTECH w Białymstoku
 2. „Smart Home Vision System”, autorzy: Wiktor Rojecki, Mateusz Jakoniuk z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
 • „Sensoryczny Tłumacz Języka Migowego – STJM”, autorzy: Konrad Olifier, Ewa Karp, Michał Łukaszuk z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej
 • „DC power system”, autorzy: Jakub Kokoszkiewic, Paweł Buczyński z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej

OKRĘG MAZOWIECKI

 1. „Samonaprowadzający Bezzałogowiec Ratunkowy SBR Helpinio”, autorzy: Seweryn Komuda, Franciszek Jóźwiak z Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie
 2. „Autonomiczny bezzałogowy statek powietrzny do poboru próbek gleby”, autorzy: Kacper Jakubowski, Mateusz Jeżak, Stanisław Ludwicki z Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu
 • „Innowacyjna łódź zanętowo-obserwacyjna”, autorzy: Piotr Nakoneczka, Szymon Bojek, Wiktor Fiołna z Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu
 • „System automatycznego odśnieżania paneli fotowoltaicznych”, autorzy: Szymon Warmiak, Rafał Zaceński z Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu
 • „Zaprojektowanie i wykonanie zespołu odczytującego ruch dłoni, w celu sterowania mechaniczną ręką”, autor: Mikołaj Tupaj z Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie

WYKAZ KOMITÓW OKRĘGOWYCH 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Start typing and press Enter to search