Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

„Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – Konfucjusz
DOKUMENTY DO POBRANIA

WYNIKI ELIMINACJI OKRĘGOWYCH OITwM

OKRĘG LUBELSKI

 1. „Mechaniczny Pochłaniacz Energii Kinetycznej”, autorzy: Karol Portka, Szymon Król – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie.
 2. „CUTTER („Przecinatoinator”, autorzy: Irwin Łuszczew, Hubert Łuszczew – XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.
  ex aequo  2. „Rewolwer jako pomoc dydaktyczna dla szkół w zakresie samoobrony”, autor: Piotr Gryka – Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach
 • „Przyrząd do wiercenia otworów smarujących”, autor: Włodzimierz Och – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

OKRĘG PODLASKI

 1. „Wally”, autorzy: Adam Piekutowski, Paweł Michałowski, Hubert Muszyński – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej
 2. „SolarCool”, autorzy: Wiktor Rojecki, Mateusz Jakoniuk – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

OKRĘG MAZOWIECKI

 1. „Projekt wyrzutni ratowniczej – Life Gun”, autorzy: Patryk Górski, Gabriela Rutkiewicz, Kamil Leonik – LXXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Warszawie.
 2. „System automatycznego odśnieżania instalacji fotowoltaicznych””, autorzy: Szymon Warmiak, Rafał Zaceński – Zespół Szkół Elektronicznych Bohaterów Westerplatte w Radomiu.
 • „Innowacyjna łódź zanętowo-obserwacyjna”, autorzy: Piotr Nakoneczka, Szymon Bojek, Wiktor Fiołna – Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu
 • „Autonomiczny bezzałogowy statek powietrzny do poboru próbek gleby”, autorzy: Kacper Jakubowski, Mateusz Jeżak, Stanisław Ludwicki – Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu

UWAGA!!! Autorów prac, które zakwalifikowały się do III etapu, którzy nie dostarczyły jeszcze prezentacji video prosimy o przesłanie najpóźniej do godz. 8:00 21.04.2023.

WYKAZ KOMITÓW OKRĘGOWYCH

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Start typing and press Enter to search