Olimpiady

Współpracując ze Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, organizujemy Olimpiady:

  • Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice
  • Olimpiada Innowacji w Telekomunikacji i Informatyce
  • Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska
  • Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice
  • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Z kim można się kontaktować w sprawie Olimpiady?

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy)
tel. 81 743 67 63
środa, godz. 10:00-14:00

Beata Rymarczyk (Dyrektor Biura Klastra)
tel. 81 532 13 39, kom. 517 837 089

 

 

Więcej informacji o Olimpiadach:

Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice

Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice

Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska

Olimpiada Innowacji w Telekomunikacji i Informatyce

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

 

ARCHIWUM 

Start typing and press Enter to search