Olimpiady

Współpracując ze Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, organizujemy Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Regulamin  obejmuje dwa niezależne bloki:
– Blok A: Innowacje Techniczne;
– Blok B: Wynalazczość.

  • Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym jesteśmy organizatorem Olimpiady na szczeblu regionalnym w okręgach: bialskopodlaskim, lubelskim, podlaskim oraz mazowieckim (Blok B).

Z kim można się kontaktować w sprawie Olimpiady?

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy)
tel. 81 743 67 63
środa, godz. 7:30-15:00

Beata Rymarczyk (Dyrektor Biura Klastra)
tel. 81 532 13 39, kom. 517 837 089

 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI – edycja 2021/2022

Zapraszamy do udziału w nowej edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Rejestracja do platformy Olimpiady w dniach 10-31.01.2022

  1. Aby zarejestrować się na platformie Olimpiady należy przejść do strony http://pzswir.pl/elearning_test/login/index.php i wybrać przycisk po prawej stronie ZACZNIJ TERAZ OD UTWORZENIA KONTA
  2. W trakcie rejestracji należy podać wszystkie dane, łącznie z sekcją DANE O UCZNIU. Brak niezbędnych danych skutkuje odrzuceniem konta w systemie.
  3. Konto jest aktywowane w przeciągu 24 godzin.
  4. W razie problemów technicznym, prosimy o kontakt na e-mail: admin@pzswir.pl

DOSTĘP DO PLATFORMY

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy laureaci i finaliści olimpiad organizowanych przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego (jeżeli w/w tytuł uzyskali nie późnej niż 2 lata przed terminem przeprowadzenia egzaminu).
ZOBACZ LISTĘ

Dokumenty do pobrania:
Regulamin OITiW 2020/2021

Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW – Blok A – załącznik nr 1
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW – Blok B – załącznik nr 2
Sprawozdanie autorów prac – załącznik nr 3
Dokumentacja statystyczna dla Komitetu Szkolnego – załącznik nr 4
Dokumentacja statystyczna Blok A – załącznik nr 5
Dokumentacja statystyczna Blok B – załącznik nr 6
Publikacja „Najkrótsza historia wynalazków” B.Orłowski

www.uprp.pl – Strona Urzędu Patentowego RP

ARCHIWUM 

Start typing and press Enter to search