Olimpiady

Współpracując ze Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, organizujemy Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Regulamin  obejmuje dwa niezależne bloki:
– Blok A: Innowacje Techniczne;
– Blok B: Wynalazczość.

 • Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym jesteśmy organizatorem Olimpiady na szczeblu regionalnym w okręgach: bialskopodlaskim, lubelskim, podlaskim oraz mazowieckim (Blok B).

Z kim można się kontaktować w sprawie Olimpiady?

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy)
tel. 81 743 67 63
środa, godz. 7:30-15:00

Beata Rymarczyk (Dyrektor Biura Klastra)
tel. 81 532 13 39, kom. 517 837 089

 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI – edycja 2021/2022

Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (Blok A, Blok B) odbędzie się w dniu 24 maja 2022 roku o godz. 11:00 w ECOTECH-COMPLEX UMCS Centrum Analityczno – Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku, przy ul. Głębokiej 39 w Lublinie.

Bieżącą edycję eliminacji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Honorowym Patronatem objęli:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski (okręg lubelski i bialskopodlaski)
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik (okręg mazowiecki)
 • Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki (okręg podlaski)
 • Lubelski Kurator Oświaty (okręg lubelski)
 • Mazowiecki Kurator Oświaty (okręg mazowiecki)
 • Podlaski Kurator Oświaty (okręg podlaski)
 • Wschodni Klaster Obróbki Metali

Partnerem wspierającym jest UMCS.

BLOK A – INNOWACJE TECHNICZNE

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami okręgowymi Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Bloku A- Innowacje techniczne. Dwie pierwsze prace z każdej kategorii przechodzą do finału ogólnopolskiego.

 • OKRĘG LUBELSKI

Kategoria „R”  – Pomysł techniczny:

 1. „Ploter laserowy grawerująco-tnący CNC”, autorzy: Damian Wiczuk, Michał Wójcik – Zespół Szkół w Poniatowej.
 2. „Adsumus”, autorzy: Maciej Cichoń, Zuzanna Głodowicz – XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Lublinie.
 3. „Rower elektryczny”, autor: Dariusz Skowyra – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie.

Kategoria „U” – usprawnienie softwarowo-techniczne:

 1. „Rdzeń Uwierzytelnienia Dwuetapowego Użytkownika”, autorzy: Michał Kuś, Jakub Rosiński – Zespół Szkół w Poniatowej.
 2. „Kalkulator przesunięcia fazowego MZ_01”, autor: Miłosz Zawadzki – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie.
 3. „Technik elektronik”, autorzy: Jakub Pryszczewski, Maciej Szewczak – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie.

Kategoria   „P” – pomoc dydaktyczna:

 1. „Makieta edukacyjna bramy przesuwnej”, autorzy: Sebastian Weremko, Błażej Pucyk – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie.
 2. „Makieta kanalizacji i oczyszczalni ścieków „, autorzy: Zuzanna Gmyz, Zofia Łączkowska – Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu.
 3. „Solarger”, autor: Irwin Łuszczew – XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Lublinie.

Kategoria „E” – pomysł ekologiczny:

 1. „Autonomiczny dron do badania pomiaru zanieczyszczeń powietrza „Blackbird””, autorzy: Krzysztof Słonka, Kacper Bielak, Eryk Pruchniak – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie.
 2. „FiltrAIR”, autorzy: Miłosz Pietrak, Kacper Łazarz, Jakub Błaziak – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie.
 3. „Ochrona przyrody szansą na rozwój na przykładzie Zwierzyńca”, autorzy: Patrycja Jachimek, Martyna Szpuga – Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu.
 • OKRĘG PODLASKI

Kategoria „R”  – Pomysł techniczny:

 1. „STJM-Sensoryczny Tłumacz Języka Migowego”, autorzy: Konrad Olifier, Michał Łukaszuk, Jakub Kokoszkiewicz – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej.
 2. „Napęd hybrydowy z mechanicznym magazynowaniem energii”, autorzy: Anna Ciołko, Hubert Taudul – Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku.
 3. „ArachOmega”, autorzy: Grzegorz Garbiel, Jakub Kruszewski, Bartosz Wiszowaty – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej.

Kategoria „U” – usprawnienie softwarowo-techniczne:

 1. „SAFECAR”, autorzy: Tomasz Tumiel, Dawid Sidorowicz, Barbara Bujwicka – Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku.
 2. „Third Ear”, autorzy: Kamil Talarski, Maciej Siemienowicz, Damian Siwicki – Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku.
 3. „Projekt Marvel”, autor: Mateusz Matwiejuk – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej.

Kategoria „E” – pomysł ekologiczny:

 1. „Machina aqua”, autorzy: Michał Targoński, Emanuel Sujeta, Kacper Marciniak – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej.
 2. „BakterioBateria”, autorzy: Paweł Dobrzyński, Hubert Gajewski, Marek Grzęda – Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku.
 3. „Badanie wpływu olejków eterycznych na zachowanie i kondycję pszczół w pasiece”, autorzy: Krystian Markowski, Harelikau Valadar – Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w finale ogólnopolskim.

 

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy laureaci i finaliści olimpiad organizowanych przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego (jeżeli w/w tytuł uzyskali nie późnej niż 2 lata przed terminem przeprowadzenia egzaminu).
ZOBACZ LISTĘ

Dokumenty do pobrania:
Regulamin OITiW 2020/2021

Karta zgłoszenia pracy do eliminacji OITiW – Blok A – załącznik nr 1
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW – Blok B – załącznik nr 2
Sprawozdanie autorów prac – załącznik nr 3
Dokumentacja statystyczna dla Komitetu Szkolnego – załącznik nr 4
Dokumentacja statystyczna Blok A – załącznik nr 5
Dokumentacja statystyczna Blok B – załącznik nr 6
Publikacja „Najkrótsza historia wynalazków” B.Orłowski

www.uprp.pl – Strona Urzędu Patentowego RP

ARCHIWUM 

Start typing and press Enter to search