Problematyka BHP w placówkach służby zdrowia

Ilość godzin: 8 godz. | Dni szkolenia: ustalane po zebraniu grupy

 

Opis

Szkolenie adresowane jest do kierowników i pracowników szpitali i poradni zdrowia, pracowników służby BHP, społecznych inspektorów pracy, pracowników urzędów zajmujący się kwestiami dot. zdrowia, innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Cel szkolenia

Celem jest pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia, czynników biologicznych i ochrony przed nimi w aspekcie sporządzania oceny ryzyka zawodowego jak również prowadzenia obowiązującej dokumentacji.

Program szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:
– przegląd czynników szkodliwych (identyfikacja, drogi przenoszenia, zapobieganie, klimatyzacja)
– zagrożenia biologiczne w środowisku pracy – podstawy prawne
– ochrona przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych (postępowanie poekspozycyjne, dezynfekcja, sterylizacja, odpady)
– wytyczne dla pracowników obsługujących aparaturę i sprzęt medyczny
– ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – stopień dostosowania placówki
– pomiary na stanowisku pracy, czystość pomieszczeń
– ocena ryzyka zawodowego – warsztaty
– dokumentacja BHP w szpitalach i ośrodkach zdrowia – raporty i dokumenty.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści, pracownicy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej posiadający bogatą wiedzę dotyczącą dziedziny ochrony środowiska pracy, zagrożeń, toksykologii.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE

  IMIĘ I NAZWISKO*
  ADRES E-MAIL*
  NR TELEFONU
  NAZWA SZKOLENIA:
  TERMIN SZKOLENIA:

  LOKALIZACJA

  Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

  ul. Szewska 4
  20-086 Lublin

  Start typing and press Enter to search