SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU UDT DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Ilość godzin: 16 godz. | Termin: 8 i 9 maja 2024 r.

*termin rozpoczęcia uzależniony od ilości uczestników (min. 8 osób)

 

Informujemy, że w dniu 9 stycznia 2018r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 47 ze zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Nowe rozporządzenie reguluje kwestię uprawnień do obsługi tego typu wózków jezdniowych.

Dnia 15 października 2019 r. weszły przepisy zmieniające to rozporządzenie, m in. w § 18 w kwestii terminów ważności uprawnień:

Według nowego rozporządzenia imienne zezwolenia na obsługę wózków jezdniowych:
1) wystawione do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.;
2) wystawione do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2026 r.;
3) wystawione od dnia 01.01.2015 r. do 10.08.2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2027 r.

Cel kursu

Celem seminarium jest przygotowanie uczestników do egzaminu przed komisją powołaną przez UDT poprzez aktualizację i przypomnienie niezbędnej wiedzy dotyczącej bezpiecznej pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych.

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do osób, które posiadają imienne zezwolenia do kierowania wózkiem jezdniowym

Program

Seminarium obejmuje m.in. następującą tematykę:

  • Ogólne zagadnienia o Dozorze Technicznym
  • Budowa i eksploatacja wózków jezdniowych
  • Zagadnienia z zakresu BHP przy obsłudze wózków
  • Diagramy udźwigu

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego, podlegających pod UDT.

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych jazd wózkiem jezdniowym podnośnikowym – zapytaj o szczegóły.

 

ORGANIZATOR

WKTiR

+48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

 

 

 

Start typing and press Enter to search