Zarządzanie ludźmi

Ilość godzin: 16 godz. | Dni szkolenia: ustalone po zebraniu grupy

* Szkolenie zostanie zorganizowane w przypadku zebrania grupy.

Opis

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest skierowane do osób, które pracują w charakterze liderów, mistrzów i brygadzistów, a także do innych osób, których praca polega na zarządzaniu zespołem.

Cel szkolenia

Szkolenie Zarządzanie ludźmi ma na celu rozwój wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania personelem. Uczestnicy nauczą się różnych sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się w zespole. Poznają zasady motywowania pracowników oraz utrzymania z nimi prawidłowych kontaktów.

Program

1.Przywództwo – osobowość lidera
– Menadżer – pozytywy – negatywy
– Style zarządzania a moi pracownicy
– Budowanie wizerunku przywódcy

2. Budowanie relacji międzyludzkich
– Zasady procesu komunikacji.
– Dobre i złe nawyki komunikacyjne
– Najczęściej popełniane błędy podczas komunikacji.
– Budowanie pozytywnego wizerunku.
– Techniki wywierania wpływu.
– Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.

3. Budowanie i motywowanie zespołu
– Motywy postępowania
– Motywowanie podwładnych (integracja zespołu)
a) skuteczne przekazywanie poleceń
b) kontrola
c) pochwała vs. (motywująca) nagana
– Zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzania

4. Rozwijanie postawy asertywnej
– Postawa asertywna (nastawienie do siebie, drugiego człowieka i życia).
– Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne).
– Czynniki hamujące asertywność.
– Rozwijanie postawy asertywnej
a) praca z „hamulcami” asertywności,
b) budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie

5. Narzędzia wspierające rozwój kompetencji i zaangażowania pracowniczego
– 5S
– System sugestii
– 5x Dlaczego?
– Praca w małych grupach

Wykładowcy

Szkolenie zarządzanie ludźmi prowadzi trener i praktyk biznesu, BETTER PLACE http://betterplace.pl

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

+48 81 532 13 39

LOKALIZACJA

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Szewska 4
20-086 Lublin

Start typing and press Enter to search