Zmiany w prawie pracy

Ilość godzin: 8 godz. | Dni szkolenia: trwa nabór

 

Opis

Szkolenie Zmiany w prawie pracy adresowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej i kierowniczej wyższego i średniego szczebla, specjalistów działów personalnych oraz innych osób zainteresowanych niniejszą tematyką.

Cel szkolenia

Celem jest zobrazowanie wchodzących w życie zmian stanu prawnego w obrębie prawa pracy, sklasyfikowanie tych zmian wg kryterium doniosłości dla praktyki służb kadrowych oraz podjęcie próby rozstrzygnięcia wątpliwości pojawiających się na gruncie nowelizowanych przepisów.

Program

W trakcie zajęć zostaną omówione zmiany nowelizacyjne Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym:
– rodzajów umów o pracę, zatrudniania na podstawie umów terminowych, umowy na okres próbny;
– treści umowy o pracę;
– dopuszczalności wypowiadania poszczególnych rodzajów umów o pracę;
– zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia;
– synchronizacji przepisów o uprawnieniach pracownika związanych z rodzicielstwem z przepisami o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
– urlopów i zwolnień od pracy związanych z rodzicielstwem.
– Panel dyskusyjny.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzi prawnik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, specjalista z zakresu prawa pracy.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE

  IMIĘ I NAZWISKO*
  ADRES E-MAIL*
  NR TELEFONU
  NAZWA SZKOLENIA:
  TERMIN SZKOLENIA:

  LOKALIZACJA

  Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

  ul. Szewska 4
  20-086 Lublin

  Start typing and press Enter to search