Olimpiady

Współpracując ze Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, organizujemy Olimpiady: Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice Olimpiada Innowacji w Telekomunikacji [...]