Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy uczniów szkół średnich z województwa lubelskiego do udziału w kolejnej już edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Olimpiada organizowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
Więcej informacji o Olimpiadzie w zakładce POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Start typing and press Enter to search

Wstępne szkolenie BHPkursy w Lublinie_www.wktir.pl