Podsumowanie Finału Ogólnopolskiego OITiW Blok A – Innowacje Techniczne, Blok B – Wynalazczość

W dniu 10 września 2020 r. w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się uroczyste podsumowanie Finału ogólnopolskiego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Bloku A – Innowacje Techniczne oraz Bloku B – Wynalazczość.
Głównym sponsorem Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości była firma KGHM Polska Miedź S.A.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecni byli:

 • Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Piotr Zakrzewski;
 • Prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej – Pani Ewa Mańkiewicz – Cudny;
 • Dyrektor Departamentu Innowacji i Ochrony Własności Intelektualnej KGHM Polska Miedź S.A. – Pan Sebastian Andruszkiewicz;
 • Dyrektor Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP – Pan Ryszard Kondratiuk;
 • Prezydent PZSWiR – Pan Zbigniew Matuszczak;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Ryszard Bajkowski;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Stanisław Janowczyk;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Tadeusz Wilczarski;
 • Sekretarz Generalny PZSWiR – Pan Tomasz Pilarski.

Okolicznościowe pisma na ręce organizatorów przesłali:

 • Marszałek Sejmu RP – Pani Elżbieta Witek;
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik

    

Więcej informacji o Podsumowaniu znajdą Państwo tutaj.

Start typing and press Enter to search

uprawniania-energetyczne