Podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (okręgu lubelskiego) odbędzie się 21 maja 2018 o godz. 9:00 w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Podczas podsumowania zostaną wręczone dyplomy dla uczestników Bloku A oraz Bloku B. Dodatkowo najlepsi uczestnicy otrzymają puchary oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez przedstawicieli Wschodniego Klastra Obróbki Metali:

Fundator główny
– WOLCO Sp. z o.o.
– EDBAK Sp. z o.o.
– Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak

Fundator wspierający
– Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A.
– ARTPOL-Therm Sp. z o.o.

Tegoroczną edycję olimpiady Patronatem Honorowym objął:
– Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski,
– Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk,
– Wschodni Klaster Obróbki Metali,
– Puławski Park Naukowo-Technologiczny

a na poziomie ogólnopolskim:
– Ministerstwo Gospodarki,
– Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
– Prezes Urzędu Patentowego RP Pani dr Alicja Adamczak.

Patronatami Medialnymi zostali:
– Awangarda Lubelska
– Lubelska.tv
– Radio Lublin
– Dziennik Wschodni

Najlepsi uczestnicy Bloku B (Wynalazczość) wezmą udział w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 25-27 maja w Nisku. Trzymamy kciuki.

Start typing and press Enter to search

kursy w Lublinie_www.wktir.plPatentowego, www.wktir.pl