SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU UDT DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Informujemy, że w dniu 9 stycznia 2018r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Weszło ono w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowe rozporządzenie reguluje kwestię uprawnień do obsługi tego typu wózków jezdniowych. W związku z tym według § 18. Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):
1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym rozporządzeniem osoby, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z zezwoleniem imiennym są zobligowane do zdania egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w celu przedłużenia ich ważności i otrzymania nowych  państwowych kwalifikacji.

Seminarium kończy się egzaminem wewnętrznym w formie testu oraz praktycznej obsługi wózka.

Kolejne seminaria rozpoczynamy w każdy II i IV czwartek miesiąca przy zgłoszeniu min. 8 uczestników.

Więcej informacji – link

Start typing and press Enter to search

szkolenie-bhpżałoba