Szkolenia bhp w czasie pandemii

Drodzy Klienci,

W związku ze stanem epidemicznym na terenie całego kraju zachęcamy Państwa do korzystania z naszej oferty szkoleniowej,
w tym szkoleń okresowych bhp – online, które znajdziecie Państwo na naszej platformie e-lerningowej https://dobre-szkolenie.pl/

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy  z dnia 20 kwietnia 2020r [w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy] określa sposób przeprowadzenia:

-szkolenia wstępnego bhp  w formie samokształcenia kierowanego – online (tylko w zakresie instruktażu ogólnego).

Instruktaż stanowiskowy dalej pozostaje w gestii bezpośrednio przełożonego lub innej osoby przez niego wskazanej.

-szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia

kierowanego – online.

Gorąco zachęcamy do takiej formy odbywania szkoleń, w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników naszej firmy.

Start typing and press Enter to search

kursy w Lublinie_www.wktir.pl