emisja-glosu

Emisja głosu

Ilość godzin: 12 godz. | Pierwsze spotkanie: 12 listopad 2019, kolejne: 19 i 26 listopad, 3,10 i 17 grudzień 2019

Opis

Szkolenie emisja głosu na charakter warsztatowy. Składa się z 6 spotkań po 2 godziny. Prowadzone jest w małych grupach.

Swoim zakresem obejmuje zagadnienia i umiejętności związane z higieną głosu, profilaktyką zdrowotną, prawidłowym oddechem, użyciem rezonatorów głosowych. Poruszane są zagadnienia w zakresie stresu i jego wpływu na głos, relaksacji, a także związane z usprawnieniem mięśni artykulacyjnych, prawidłowej pracy mięśni tłoczni brzusznej.

Cel szkolenia

Celem jest nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego posługiwania się głosem, zdobycie wiedzy w zakresie budowy narządów głosu, zdobycie wiedzy w zakresie higieny głosu, wyrobienie prawidłowych nawyków związanych z profilaktyką chorób narządów głosu.

Uczestnicy

Szkolenie emisja głosu jest skierowane do  osób pracujących głosem, nauczycieli, wykładowców, trenerów, do osób, które czują że ich głos się zbyt szybko męczy, jest zbyt cichy, które mają problemy z tempem mówienia, a także dla tych, które chcą rozwijać swoje umiejętności,  zadbać o zdrowie.

Program szkolenia

Podczas warsztatu będą poruszane następujące zagadnienia:

– higiena głosu
– prawidłowy oddech, podparcie oddechowe
– znaczenie mięśni tłoczni brzusznej w emisji głosu
– prawidłowe użycie rezonatorów
– znaczenie relaksacji i prawidłowej postawy w emisji głosu
– dykcja, ćwiczenie mięśni artykulacyjnych
– rozgrzewka głosowa
– tempo i siła mówienia
– podstawy retoryki
– stres a głos

Wykładowcy

Katarzyna Kazańska – psycholog, coach, trener.
W 2005 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w tym samym roku uzyskała uprawnienia dydaktyczne w zakresie psychologii. Od ostatnich lat studiów prowadzi wsparcie psychologiczne dla różnych grup społecznych. W swojej karierze pracuje zarówno z młodzieżą szkolną, jak i osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi oraz z nauczycielami i trenerami. Ukończyła również studia w zakresie doradztwa zawodowego, psychologii transportu, life coachingu, liczne kursy trenerskie i rozwojowe.
Od ponad 20 lat pasją Katarzyny Kazańskiej jest śpiew chóralny, rozwój głosu, wykorzystanie umiejętności prawidłowej emisji we wsparciu psychologicznym. Techniki oddechowe wykorzystuje przy przygotowywaniu swoich klientów do wystąpień publicznych, rozmów kwalifikacyjnych, w relaksacji i budowaniu pewności siebie. swoje umiejętności w tym zakresie pogłębia na studiach podyplomowych „Kształcenie głosu i mowy” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Data rozpoczęcia

12 lis 2019

Koszt

Zapytaj o koszt!

Lokalizacja

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
ul. Szewska 4, 20-086 Lublin

Organizator

WKTiR
Telefon
+48 81 532 13 39
Email
szkolenia@wktir.pl
Strona WWW
https://www.wktir.pl
X

Start typing and press Enter to search

szkolenie bhpzarzadzanie-ludzmi