autoklaw

Obsługa autoklawów (kurs i egzamin)

Ilość godzin: 4 godz. | Termin szkolenia i egzaminu: 8 lipiec 2022 r

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w podanym terminie, w przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w związku z COVID19

Opis

Autoklaw jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do sterylizacji instrumentów medycznych. Jest to również niezbędne wyposażenie profesjonalnych salonów kosmetycznych, studiów tatuażu itp., gwarantujące zachowanie sterylności użytkowanych narzędzi i instrumentów.

Sterylizacji powinny być poddawane wszystkie narzędzia, których używanie wiąże się z niebezpieczeństwem naruszenia ciągłości tkanek bądź kontaktu z krwią i innymi wydzielinami czy wydalinami.

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu do uzyskania uprawnień energetycznych (grupa II ciepłownicza) – pkt. 4 – przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW.

Formularze wniosków do pobrania: eksploatacja, dozór.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników m.in.:
– służby zdrowia
– laboratoriów
– salonów kosmetycznych
– salonów tatuażu
– gabinetów stomatologicznych
– gabinetów weterynaryjnych

Przy WKTiR działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 472 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Świadectwa Kwalifikacyjne nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828), wydane na okres bezterminowy, od dnia 1 maja 2005r. ważne są przez okres 5 lat. Powyższą zmianę wprowadził art. 16 ustawy z dnia 4 marca 2005r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.552).

Data rozpoczęcia

08 lip 2022

Koszt

Zapytaj o koszt!

Lokalizacja

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
ul. Szewska 4, 20-086 Lublin

Organizator

WKTiR
Telefon
+48 81 532 13 39
Email
szkolenia@wktir.pl
Strona WWW
https://www.wktir.pl
X

Start typing and press Enter to search

kurs-pierwsza-pomocszkolenia-bezpatne