szkolenie-wzek-widowy

SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU UDT DLA OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Ilość godzin: 16 godz. | Termin: 15 i 16 lipca 2024 r.

*termin rozpoczęcia uzależniony od ilości osób (min. 8 osób)

Zmiana Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowym z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 47) nałożyła obowiązek zdania egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego dla osób, które posiadają zezwolenia imienne do kierowania wózkami.

Według nowego rozporządzenia imienne zezwolenia na obsługę wózków jezdniowych:
1) wystawione do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r.;
2) wystawione do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.;
3) wystawione od dnia 01.01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.

Dnia 15 października 2019 r. weszły przepisy zmieniające rozporządzenie z 29 maja 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym dotyczące terminów ważności uprawnień m in. w § 18:

a) w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023 r.”
b) w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,
c) w pkt 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2027 r.”.

Cel kursu

Celem seminarium jest przygotowanie uczestników do egzaminu przed komisją powołaną przez UDT poprzez aktualizację i przypomnienie niezbędnej wiedzy dotyczącej bezpiecznej pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych.

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do osób, które posiadają imienne zezwolenia do kierowania wózkiem jezdniowym

Program

Seminarium obejmuje m.in. następującą tematykę:

  • Ogólne zagadnienia o Dozorze Technicznym
  • Budowa i eksploatacja wózków jezdniowych
  • Zagadnienia z zakresu BHP przy obsłudze wózków
  • Diagramy udźwigu
Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego, podlegających pod UDT.

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych jazd wózkiem jezdniowym podnośnikowym – zapytaj o szczegóły.

 

Harmonogram

-

Data rozpoczęcia

15 lip 2024

Koszt

Zapytaj o koszt!

Lokalizacja

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
ul. Szewska 4, 20-086 Lublin

Organizator

WKTiR
Telefon
+48 81 532 13 39
Email
szkolenia@wktir.pl
Strona WWW
https://www.wktir.pl
X

Start typing and press Enter to search

skuteczna-rektrutacjakurs-excel