emisja-glosu

Warsztat Emisji Głosu

Ilość godzin: 6 godz. | Termin szkolenia: 11 i 13 grudnia 2023 r., godz. 16:00

Cel: Dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej emisji i higieny głosu, obejmujące otwarcie i wzmocnienie głosu, poznanie technik zdrowego mówienia, modulacji i artykulacji, nabycie umiejętności wykonania codziennej rozgrzewki głosu

Program:
1.           Autoanaliza głosu, określenie problemów związanych z pracą głosem.
2.           Prawidłowa postawa ciała w pracy głosem
3.           Rozluźnienie i relaksacja
4.           Oddychanie. Tor oddechowy, podparcie oddechowe
5.           Rezonatory. Podstawowe ćwiczenia fonacyjne
6.           Siła głosu. Panowanie nad głośnością.
7.           Artykulacja. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, dykcja.
8.           Intonacja i modulacja. Wpływ głosu na odbiorców.
9.           Panowanie nad głosem w sytuacjach stresowych
10.       Codzienne przygotowanie głosu do pracy. Rozgrzewka narządów głosu.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak tworzy się głos, z czego wynika jego dynamika, barwa, wysokość. Poznają temat higieny głosu, codziennych dobrych nawyków sprzyjających zdrowiu narządów mowy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu stanu psychicznego i stresu na jakość głosu. Umiejętności jakie wyniosą to przede wszystkim wykonanie codziennej rozgrzewki głosu w oparciu o 5 kroków, umiejętność prawidłowego wykonania ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i fonacyjnych. Zdobędą umiejętność panowania nad brzmieniem głosu i jego siłą w sytuacjach trudnych, takich jak stres czy zmęczenie, umiejętność świadomej i celowej modulacji głosu w zależności od potrzeb. Uczestnicy szkolenia poznają również ćwiczenia usprawniające dykcję i poprawiające funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego.

Wykładowca

Katarzyna Kazańska – psycholog, coach, trener.
W 2005 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w tym samym roku uzyskała uprawnienia dydaktyczne w zakresie psychologii. Od ostatnich lat studiów prowadzi wsparcie psychologiczne dla różnych grup społecznych. W swojej karierze pracuje zarówno z młodzieżą szkolną, jak i osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi oraz z nauczycielami i trenerami. Ukończyła również studia w zakresie doradztwa zawodowego, psychologii transportu, life coachingu, liczne kursy trenerskie i rozwojowe.
Od ponad 20 lat pasją Katarzyny Kazańskiej jest śpiew chóralny, rozwój głosu, wykorzystanie umiejętności prawidłowej emisji we wsparciu psychologicznym. Techniki oddechowe wykorzystuje przy przygotowywaniu swoich klientów do wystąpień publicznych, rozmów kwalifikacyjnych, w relaksacji i budowaniu pewności siebie. swoje umiejętności w tym zakresie pogłębia na studiach podyplomowych „Kształcenie głosu i mowy” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Data rozpoczęcia

11 gru 2023

Lokalizacja

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
ul. Szewska 4, 20-086 Lublin

Organizator

WKTiR
Telefon
+48 81 532 13 39
Email
szkolenia@wktir.pl
Strona WWW
https://www.wktir.pl
X

Start typing and press Enter to search

uprawniania-energetyczneemisja-glosu