Terminy eliminacji okręgowych OWoW

Terminy eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości:

  • 13.03.2023, godz. 10:00 OKRĘG MAZOWIECKI
  • 14.03.2023, godz. 10:00 OKRĘG LUBELSKI
  • 15.03.2023, godz. 9:00 OKRĘG PODLASKI

Start typing and press Enter to search